Chór będzie prowadzony przez instruktorów, obdarowanych wielkim talentem, pasją i energią: Petera Francisa znanego już szerokiej publiczności koncertów gospel w Polsce oraz goszczącą po raz pierwszy w Łodzi instruktorkę afrogospel Marshę Otondi. Pieśni gospel będą wykonywane przy akompaniamencie żywiołowego zespołu muzycznego, w którego skład wejdą wspaniali muzycy łódzcy.

PETER FRANCIS
MARSHA OTONDI
Peter Francis

Peter Francis od dnia swoich narodzin jest silnie związany z  kościołem. Jego ogromne poświęcenie dla pracy na rzecz Boga połączone z  wyjątkowym powołaniem w  jego życiu miały duży wpływ na niego, zarówno na płaszczyźnie muzyki gospel jak  i  w  obszarach świeckich.

Jako dziecko pastora, w  dzieciństwie był zaangażowany muzycznie w  kościele swojego ojca min. śpiewając i  grając na  instrumentach.

Peter zawsze wierzył, że  gdziekolwiek Bóg by go nie poprowadził, wykorzystywanie swojego talentu dla rozwoju muzyki gospel ma sens. W  tym celu Bóg zaczął go prowadzić ścieżką wokalnego kształcenia, często asystował i  dyrygował grupami takimi jak The  Inspirational Choir jak i  innymi chórami kościelnymi, które korzystały z  jego usług ...dalej

Przez piętnaście lat Peter był dyrygentem w  kościele, gdzie służył i  uwielbiał Pana Boga - Ruach Ministries. Jego doświadczenia w  nauczaniu poszerzały się obejmując takie obszary jak prowadzenie seminariów w  Birmingham i  Stanach Zjednoczonych oraz warsztaty gospel w  całej Polsce, Wielkiej Brytanii i  Danii.

Bóg upoważnił go do działania na rzecz ludzi w  Europie, aby przemawiać do tych poranionych, ze  złamanymi sercami, zagubionych i  niekochanych. Wielu otrzymało uwolnienia i  uzdrowienia. Nie tylko na ciele, ale  również na  umyśle, niezależnie od  wieku. Jest znany jako "ojciec wielu".

Profil Petera na facebooku
Strona The Jabez Family

Marsha Otondi

Śpiewa niemalże od kołyski. Pochodzi z  Kenii, gdzie śpiewała solo w  afrykańskich chórach gospel.

Mieszka w  Polsce od  2001 roku, od tego czasu współpracowała z  wieloma grupami gospel. Z  zespołem Tribe of  Alma zdobyła I  miejsce w Konkursie Chórów Gospel na  Festiwalu w  Osieku w 2006r. Obecnie jest dyrygentką Trinity Gospel Choir oraz solistką New Gospel Generation.

Niezwykle energetyczna i  ciepła instruktorka warsztatów gospel. Jej serce dla ludzi, umiejętności wokalne i  afrykański temperament z  pewnością przypadną do  gustu wszystkim ...dalej

Wszystkie działania Marshy swoje źródło mają w  głębokiej wierze i  zaufaniu do Boga. W  każdym swoim doświadczeniu pragnie się dzielić niesamowitą radością i  siłą, którą czerpie z  relacji z  Bogiem za słowami Pisma św.:

To mówi Pan: Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem.

Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i  że Mnie poznaje, iż  jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i  sprawiedliwość na ziemi - w  tym to mam upodobanie - wyrocznia Pana.
(Jr 9:22-23)